Vincent Morley

Vincent Morley

seoladh

Blogger


Leabhair

Books

Clúdach an leabhair

An Crann os Coill: Aodh Buí Mac Cruitín, c.1680-1755
(Coiscéim, 1995)

Clúdach an leabhair

Irish Opinion and the American Revolution, 1760-1783
(Cambridge University Press, hb 2002, pb 2007)

Clúdach an leabhair

Washington i gCeannas a Ríochta: Cogadh Mheiriceá i Litríocht na Gaeilge
(Coiscéim, 2005)

Clúdach an leabhair

Ó Chéitinn go Raiftearaí: Mar a Cumadh Stair na hÉireann
(Coiscéim, 2011)

Clúdach an leabhair

Aodh Buí Mac Cruitín
(Field Day Publications, 2012)


Caibidlí

Chapters

Clúdach an leabhair

'Views of the past in Irish vernacular literature, 1650-1850'
in Tim Blanning and Hagen Schulze, Unity and Diversity in European Culture c. 1800
(Oxford University Press, 2006)

Clúdach an leabhair

'Catholic disaffection and the oath of allegiance of 1774'
in James Kelly, John McCafferty, Charles Ivar McGrath, People, Politics and Power: Essays on Irish history 1660-1850 in honour of James I. McGuire
(University College Dublin Press, 2009)

Clúdach an leabhair

'The earls in popular memory'
in David Finnegan, Marie-Claire Harrigan, Éamonn Ó Ciardha, The Flight of the Earls: Imeacht na nIarlaí
(Guildhall Press, 2010)

Clúdach an leabhair

'The penal laws in Irish vernacular literature'
in John Bergin, Eoin Magennis, Lesa Ní Mhunghaile, Patrick Walsh, New Perspectives on the Penal Laws
(Eighteenth-Century Ireland Society, 2011)

Clúdach an leabhair

'The popular influence of Foras Feasa ar Éirinn from the seventeenth to the nineteenth century'
in James Kelly and Ciarán Mac Murchaidh, Irish and English: Essays on the Irish linguistic and cultural frontier, 1600–1900
(Four Courts Press, 2012)

Clúdach an leabhair

'Homology, analogy and the perception of Irish radicalism'
in John Kirk, Andrew Noble and Michael Brown, United Islands? The Languages of Resistance
(Pickering & Chatto, 2012)

Clúdach an leabhair

'The Irish language'
in Richard Bourke and Ian McBride, The Princeton History of Modern Ireland
(Princeton University Press, 2016)


Aistí ar líne

On-line essays

Clúdach an leabhair

Cúrsaí Staire, 2012

Clúdach an leabhair

Cúrsaí Staire, 2013

Clúdach an leabhair

Cúrsaí Staire, 2014

Clúdach an leabhair

Cúrsaí Staire, 2015


Ailt in irisí

Articles in journals

1993

'Aodh Buí Mac Cruitín: file Gaeilge in arm na Fraince'
in Eighteenth-Century Ireland; Iris an Dá Chultúr, 8.

1998

'"Tá an cruatan ar sheoirse" - folklore or politics?'
in Eighteenth-Century Ireland; Iris an Dá Chultúr, 13.

2002

'George III, Queen Sadhbh and the historians'
in Eighteenth-Century Ireland; Iris an Dá Chultúr, 17.

2004

'Do shagartaibh agus do mhinistirí - léargas ar mheon na Rightboys'
in Eighteenth-Century Ireland; Iris an Dá Chultúr, 19.

2004-5

'The idea of Britain in eighteenth-century Ireland and Scotland'
in Studia Hibernica, 33.

2007

'Irish political verse and the American revolutionary war'
in Journal of Irish and Scottish Studies, 1:1.

2007

'The continuity of disaffection in eighteenth-century Ireland'
in Eighteenth-Century Ireland; Iris an Dá Chultúr, 22.

2013

'Amhrán poblachtach ón mbliain 1795'
in Eighteenth-Century Ireland; Iris an Dá Chultúr, 28.


Páipéir

Papers

1995-08-01

'The world-view of an Irish Jacobite - Aodh Buí Mac Cruitín'
read at:
ECSSS annual conference, University of Aberdeen.

1996-04-13

'Differing perspectives: the expression of Jacobitism in the Gaelic literatures of Ireland and Scotland'
read at:
10th Conference of Irish Historians in Britain, University of Bristol.

1999-07-30

'The final phase of Jacobitism in the Gaelic literatures of Ireland and Scotland'
read at:
10th International Congress on the Enlightenment, UCD, Dublin.

2002-01-19

'Réabhlóid Mheiriceá i litríocht na Gaeilge'
a léadh ag:
Comhdháil Ghaeilge an ECIS, Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh.

2003-05-03

'Ó "Thuireamh na hÉireann" go "Seanchas na Sceiche"'
a léadh ag:
Comhdháil bhliantúil an ECIS, Coláiste na Tríonóide, BÁC.

2003-09-26

'Views of the past in Irish vernacular literature c.1800'
read at:
Conference on 'Unity and diversity in European culture c.1800', British Academy, London.

2004-02-21

'Do shagartaibh agus do mhinistirí - léargas ar mheon na Rightboys'
a léadh ag:
Comhdháil Ghaeilge an ECIS, Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh.

2004-06-19

'Concepts of Britain in Gaelic and Irish literature'
read at:
ECIS and ECSSS joint annual conference, Trinity College Dublin.

2004-09-10

'The American revolution in Irish political song'
read at:
Bi-annual conference of the Irish-Scottish Academic Initiative, University of Edinburgh.

2005-06-10

'Popular historical consciousness in 18th-century Ireland'
read at:
ECIS annual conference, University of Limerick.

2006-06-07

'An frithríogachas i litríocht na Gaeilge'
a léadh ag:
First Galway Conference of Irish Studies, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

2006-06-17

'The continuity of disaffection in eighteenth-century Ireland'
read at:
ECIS annual conference, Magee College, University of Ulster, Derry.

2007-08-17

'The earls in popular memory'
read at:
'The Flight of the Earls' conference, Letterkenny Institute of Technology.

2008-06-14

'Stair Chéitinn i gcultúr an ochtú céad déag'
a léadh ag:
Comhdháil bhliantúil an ECIS, Coláiste na hOllscoile Corcaigh.

2008-08-21

'Aodh Buí Mac Cruitín - file agus staraí'
a léadh ag:
Scoil Samhraidh Merriman, Inis, Co. an Chláir.

2008-10-10

'The formation of Irish historical consciousness'
read at:
Keough-Naughton Institute for Irish Studies, University of Notre Dame, South Bend.

2008-11-13

'Of birds and bats: homology and analogy in the 1790s'
read at:
'United Islands? Multi-lingual radical poetry and folk song in Britain and Ireland 1770-1820' conference, Queen's University Belfast.

2009-09-05

'The Penal laws in Irish vernacular literature'
read at:
Annual Conference of the ECIS, UCD, Dublin.

2010-06-25

'Amhrán poblachtach ón mbliain 1795'
a léadh ag:
Comhdháil bhliantúil an ECIS, Ollscoil Luimnigh.

2010-11-17

'Na Péindlíthe i Litríocht na Gaeilge'
a léadh ag:
Seimineár taighde, Coláiste Phádraig, Droim Conrach.

2013-02-21

'Na Péindlíthe i Litríocht na Gaeilge'
a léadh ag:
cruinniú de Chumann Béaloidis Chonamara, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, an Cheathrú Rua.

2013-05-24

'Príosúnú Aodha Bhuí Mhic Cruitín'
a léadh ag:
seimineár dar teideal 'Saothrú na Gaeilge scríofa i suímh uirbeacha na hÉireann, 1700-1850' in Institiúid an Léann Daonna, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath.

2013-06-07

'The "Wild Geese" in Irish song and verse'
read at:
ECIS annual conference, National University of Ireland Maynooth.

2014-07-02

'The Irish past in the vernacular imagination'
read at:
Irish Seminar 2014, Keough-Naughton Institute for Irish Studies, O'Connell House, Dublin.