Is i mBaile Átha Cliath a rugadh agus a tógadh mé. Ghnóthaíos bunchéim sa stair (COBÁC, 1989), máistreacht i léann na hÉireann (COBÁC, 1992) agus dochtúireacht sa stair (Ollscoil Learphoill, 1999). Chaitheas sealanna ag taighde i gcomhair fhoclóir beathaisnéise an Acadaimh Ríoga agus i mo léachtóir staire in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Táim ag obair sa tseirbhís phoiblí ón mbliain 2004 i leith.

Tá suim ar leith agam i stair na hÉireann i rith an 18ú céad 'fada' – ó Chogadh an Dá Rí go cath Waterloo. Trí leabhar liom a foilsíodh go dtí seo, tá ceann eile idir lámha ag foilsitheoir, agus tá dhá chnuasach d'fhilíocht Ghaeilge an 18ú céad curtha in eagar agam. Ina theannta sin, tá roinnt caibidlí liom i gcló i gcnuasaigh ilúdar agus bíonn aistí liom le léamh in irisí acadúla go rialta.

Scríobhaim 'Cúrsaí Staire', aiste mhíosúil ar-líne i nGaeilge. Ar na hábhair eile a bhfuil suim agam iontu tá: an dearadh grafach (agus an dearadh i gcoitinne), an chnocadóireacht agus an bheoir cheirde.Leabhair
Books

Ailt
Articles

I am a native of Dublin city. I hold a primary degree in history (UCD, 1989), a master's degree in Irish studies (UCD, 1992) and a doctorate in history (University of Liverpool, 1999). I was a researcher on the Royal Irish Academy's Dictionary of Irish Biography project and I lectured in history at the National University of Ireland, Galway. I have worked in the public service since 2004.

I have a particular interest in the history of Ireland during the 'long' 18th century – from the Williamite war to the battle of Waterloo. I have had three books published to date, a fourth is in the hands of a publisher, and I have edited two anthologies of 18th-century Irish verse. I have also written chapters for a number of edited volumes and I publish regularly in academic journals.

I write Cúrsaí Staire, a monthly on-line essay in Irish on historical topics. My other interests include graphic design (and design more generally), hill walking and craft beer.Caibidlí
Chapters

Páipéir
Papers